אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Friday, May 27, 2005

נצר אחרון ק-ת


קאופמן מנדל
קאופמן מרדכי מוטלה
קוגן אברהם
קוה יצחק
קוהל מונדק יואכים
קוחן יוסף
קוטנובסקי שלמה
קויפמן דרייסיגר אסתר
קולמן אביגדור
קונטטנטינו רפאל רינו
קונטי יוסף כץ, ישראל
קונין שמואל
קופר מאיר
קורן ישראל שרוליק
קינרייך יהודה
קירש רפאל צבי דוד
קירשנבוים חיים "חיימק
קסטנר אריה
קפילביץ חיים
קצו'בה שלמה
קרבט דויד
קרבצ'יק ברוך בולק
קרון שלמה

רובינשטיין משה אוסי
רוגובין אליעזר
רוזינגר שמואל
רוזמוביץ יחזקאל
רוזן פינחס פיני'לה
רוזנבלום מנחם
רוזנברג יצחק איצ'ה קוניאק
רוזנר יצחק רודי
רוט משה
רוט מנחם קיצ'י מנדי
רוטבוים יעקב
רויטרנד דב
רוסנוואסר יצחק
ריטיגשטיין יוסף יוס'ל
רינגולד יהודה טומי
ריצר צבי-אלימלך צביקה
רכניץ זאב
רפפורט אלימלך מלך

שוארץ מרדכי מיקי
שוארץ שלמה
שוארץ יונה יונל
שוארץ אברהם בוניה
שוארץ פינחס
שוארצמן נחום ניוניק
שוייצר שלמה
שוסטרמן ישעיהו שיה
שורץ אליעזר
שטיינקריצר ברוך ליפא
שטראוס יוחנן הנס
שטרנפלד יצחק
שיוביץ צבי הרמן
שילק משה-יעקב מוניק
שימנסקי שמואל
שכנר צבי הירש
שלמונוביץ מרדכי
שמולביץ אשר אנשיל
שמוקלר משה
שניידר משה
שניידרמן חיים
שניצר יצחק
שפיגל חיים-ישראל איזידור, איזי
שפיצקופף דוב ברל
שר יעקב